FN's historie

I podcasten "FN’s historie" beskrives baggrunden for oprettelsen af FN med tilbageblik på 1. Verdenskrig, Folkeforbundet og 2. Verdenskrig. Podcasten zoomer desuden ind på FN’s Verdenserklæring for Menneskerettigheder fra 1948 med et tilbageblik til oplysningstidens ideer om, at alle mennesker er født lige og med lige rettigheder. Afslutningsvis undersøger podcasten, hvad der skal til for at gøre menneskerettighederne juridisk bindende for de enkelte stater. Podcasten indgår i undervisningsforløbet ”FN og menneskerettighedernes historie” som kan findes på verdensmaalene.dk: https://www.verdensmaalene.dk/undervisning/fn-og-menneskerettighedernes-historie Medvirkende: Steven L. B. Jensen, seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder og ekspert i menneskerettighedernes historiske udvikling og i hvordan FN’s systemet fungerer. Podcasten er udviklet i december 2020 af Travers Media for VerdensKlasse/Mellemfolkeligt Samvirke, UNDP og Globale Gymnasier med støtte fra Hermod Lannugs Fond.

Listen on:

  • Google Podcasts
  • Podbean App

Episodes

Friday Jan 22, 2021

Menneskerettighedserklæringen står i centrum af FN. Dette belyses sammen med eksempler, hvor rettigheder ikke respekteres og FN's handlemuligheder i disse tilfælde. Der gives eksempler på, hvordan Verdensmålene kan styrke menneskerettighederne.  Se: https://www.verdensmaalene.dk/undervisning/fn-og-menneskerettighedernes-historie

Friday Jan 22, 2021

Der zoomes ind på FN’s Verdenserklæring for Menneskerettigheder (1948) med et tilbageblik til oplysningstidens ideer om, at alle mennesker er født lige og med lige rettigheder. Podcasten undersøger også, hvordan menneskerettighederne gøres juridisk bindende. Medv. Steven Jensen, seniorforsker, Inst. for Menneskerettigheder. Indgår i: https://www.verdensmaalene.dk/undervisning/fn-og-menneskerettighedernes-historie  

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean