Monday Nov 21, 2022

Udviklingsbistandens historie, del 2: Dansk udviklingsbistands historie

Hvordan fordeles danske bistandsmidler mellem bi- og multilaterale projekter samt gennem strategiske partnerskaber? Dette belyses sammen med konkrete eks. på projekter, der har slået fejl og projekter, der har skabt store forandringer. 

Medv. Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker DIIS, Tim Whyte, generalsekretær Mellemfolkeligt Samvirke.

Undervisningsforløb

 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013